Garancijski pogoji

Zadnja osvežitev: 6. september 2022

Garancijska doba:

Čas veljavnosti garancije je označena pri predstavitvi izdelka. Če pri tehničnih izdelkih čas garancije ni označen, velja za ta izdelek splošna garancija 12 mesecev.

Kupec garancijo uveljavlja s potrjenim garancijskim listom in/ali originalnim računom za opravljen nakup, če je na njem razviden garancijski rok za izdelek v okvari. Vsi izdelki imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in nadomestne dele.

Če informacije o garanciji ni in za izdelek ni predvidena splošna garancija, ki jo predvideva ZVPot, artikel nima garancije. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil svežo informacijo.

Podjetje Smartizbor, Tomislav Jakupec s.p. zagotavlja, da izdelki ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

Normalna obraba, ki je zaradi vsakodnevne uporabe pričakovana, je izključena iz garancije.


Pri akumulatorskih baterijah je pričakovano, da se s časom uporabe zmanjšuje kapaciteta le teh, zato je garancijski rok za tovrstne obrabe 3 mesece, razen če ni v opisu izdelka drugače določeno.

Garancija začne teči od dneva nakupa izdelka v trgovini in jo lahko uveljavljate vedno samo skupaj z računom prodajalca, žigom in datumom nakupa ter z izpolnjenim reklamacijskim obrazcem SPLETNEGA OBRAZCA. Predaja pokvarjenega izdelka se mora vršiti v originalni embalaži, saj se lahko v nasprotnem primeru med transportom izdelek poškoduje.


Garancijska izjava:

 1. Izdelek, katerega lastnik ste postali je ob prodaji brezhiben in funkcionalen, za kar skrbi poseben oddelek proizvajalca. Uporabnik more obvezno upoštevati navodila za uporabo in sestavo izdelka. Če ste kupili že sestavljen izdelek je pred uporabo vseeno potrebno natančno preveriti njegovo sestavo.
 2. Za vsa večja in manjša popravila so zagotovljeni rezervni deli v garancijskem roku, kot tudi izven njega.
 3. V garancijskem roku bomo na svoje stroške odpravili napake, do katerih je naš kupec upravičen.
 4. Vsa popravila bomo odpravili v roku 45 dni od prejema izdelka v popravilo.
 5. Za naše proizvode dajemo jamstvo za preskrbo z rezervnimi deli v času njihove predvidene življenjske dobe. Rezervne dele prodaja uvoznik in pooblaščeni servisi. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele!

Prenehanje garancije:

Podjetje Smartizbor, Tomislav Jakupec s.p. ne jamči za napake in okvare, ki bi nastale zaradi:

 1. Neupoštevanja navodil za uporabo;
 2. Če so v izdelek posegale nepooblaščene osebe;
 3. Nestrokovne, nenamenske in / ali malomarne uporabe izdelka;
 4. Če izdelek trgovini ni bil dostavljen z originalnim računom in/ali garancijskim listom;
 5. Če je popravilo opravila nepooblaščena oseba;
 6. Če je poškodba nastala v nesreči ali med letalskim prevozom;
 7. Če je poškodba nastala zaradi preobremenitve;
 8. Če so poškodbe nastale zaradi nezadostnega vzdrževanja;
 9. Pri normalni obrabi, pri katerih se zaradi vsakodnevne uporabe izdelka pričakuje obraba;
 10. Če sta poškodovani ali odstranjeni oznaka preizkusa CE ali serijska številka;
 11. Če se akumulatorske baterije ne polnijo do faze polne baterije, saj se v temu primeru kapaciteta baterije zaradi spominskega efekta počasi zmanjšuje;
 12. Če kako drugače niso bili izpolnjeni zgoraj navedeni garancijski pogoji;
 13. Če je garancijska doba izdelka potekla.

Med garancijske pogoje se štejejo tudi Pogoji poslovanja podjetja Smartizbor, Tomislav Jakupec s.p., s katerimi se lahko seznanite TUKAJ.